Ngày: Tháng Năm 6, 2022

Ý niệm tương quan giữa Âm nhạc và Kiến trúc. Âm nhạc trở thành “phần bù” không gian, phần sinh động biểu đạt cho hoạt động sống và tương tác giữa con người với tác phẩm kiến trúc, phần tinh thần hợp nhất giữa nghệ thuật kiến trúc và nghệ thuật âm nhạc trong một […]

Read more

Như chúng ta đã biết, hiện nay đã có 50% dân số trên thế giới sống ở các vùng đô thị. Con số này sẽ tăng lên 70% vào năm 2050. Cung cấp đủ lương thực cho người dân thành thị là vấn đề rất nan giải trong việc quản lý thành phố hiện nay […]

Read more

Như chúng ta đã biết, vật liệu là yếu tố cơ bản nhất để cấu thành nên kiến trúc. Đặc biệt là, để có được một công trình kiến trúc bền vững thì việc lựa chọn vật liệu hợp lý còn giải quyết được vấn đề cấp bách nhất hiện nay của chúng ta là […]

Read more

Từ cuối thế kỷ 20 đến nay, sự khủng hoảng về tài nguyên môi trường đã trở thành mối bận tâm lớn cho các kiến trúc sư trong việc tạo dựng kiến trúc. “Kiến trúc sinh thái” hay “Kiến trúc bền vững“, “Kiến trúc xanh” được sinh ra như một trào lưu kiến trúc mới […]

Read more

Bộ phim tài liệu về các cuộc phỏng vấn là một phần kèm theo cuốn sách cùng tên “Ecopuncture: Transforming Architecture and Urbanism in Asia” (Châm cứu sinh thái: Biến đổi Kiến trúc và Đô thị ở Châu Á) của tác giả: Tiến sĩ Nirmal Kishnani – ông đồng thời là tác giả cuốn sách […]

Read more