Danh mục: Music

Ý niệm tương quan giữa Âm nhạc và Kiến trúc. Âm nhạc trở thành “phần bù” không gian, phần sinh động biểu đạt cho hoạt động sống và tương tác giữa con người với tác phẩm kiến trúc, phần tinh thần hợp nhất giữa nghệ thuật kiến trúc và nghệ thuật âm nhạc trong một […]

Read more