Danh mục: Uncategorized

Như chúng ta đã biết, hiện nay đã có 50% dân số trên thế giới sống ở các vùng đô thị. Con số này sẽ tăng lên 70% vào năm 2050. Cung cấp đủ lương thực cho người dân thành thị là vấn đề rất nan giải trong việc quản lý thành phố hiện nay […]

Read more