Địa điểm tổ chức

Làng Nhỏ – Hồ Láng Nhớt, thôn Đá Mài, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Marchifest 2022 trên Google Maps: https://goo.gl/maps/pWUTQmvqPTWzzmRPA