Liên hệ

Email: marchifest@gmail.com

Trưởng ban Tổ chức: Mr. Lê Việt Hà – 0988887890

Trợ lý ban Tổ chức: Ms Trần Na – 0969139994

Phụ trách đăng ký: Ms Võ Thị Bích Thủy – 0902296977

Lễ tân Làng Nhỏ: 0901442887